Giới thiệu

Đại lí phân phối chính các sản phẩm lưới công nghiệp – Tiêu chí sản phẩm: Chất lượng tốt, bền bỉ, giá cả hợp lí – Sản phẩm chính: Màng nhà kính Ginegar, Lưới HDPE, Nẹp thép – Ứng dụng: Màng phủ nhà kính che mưa, nắng, chống các loại công trùng, phủ chống cỏ dùng cho nông nghiệp. Ngoài ra còn được dùng làm nhà màng nuôi trồng thủy sản công nghệ cao như nuôi tôm hoặc có thể làm màng nhà kính dùng làm nhà phơi sấy nông sản, nhà phơi gạch…